Privacy- en gebruikersvoorwaarden

 Introduction

Neolea Holding BV (“Neolea”, “wij”, “ons” of “onze”), waartoe de gelieerde bedrijven van Neolea behoren, waaronder het in de VS gevestigde Neolea Trading Company LLC, is zich ervan bewust dat u mogelijk geïnformeerd wilt worden over de manier waarop uw persoonlijk identificeerbare gegevens en informatie, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoon-/faxnummers, creditcard-/debetkaartinformatie, demografische informatie, geslachtsinformatie en antwoorden op enquêtevragen (“Gegevens”) die u mogelijk aan Neolea verstrekt, worden behandeld. Dienovereenkomstig hebben we dit Privacybeleid (“Beleid”) ontwikkeld om ons gebruik van uw Gegevens uit te leggen, evenals onze voorzorgsmaatregelen om uw Gegevens vertrouwelijk en veilig te houden.

Door onze producten te bestellen en onze diensten te gebruiken, stemt u in met de gegevensverzamelings- en gebruikspraktijken die worden beschreven in dit beleid, zoals van tijd tot tijd door ons naar eigen goeddunken gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om ons Beleid te wijzigen en nodigen u uit om dit Beleid van tijd tot tijd te raadplegen, zodat u vertrouwd raakt met eventuele wijzigingen. We zullen elk nieuw Beleid op onze websites plaatsen, waarbij de datum onderaan het Beleid wordt gewijzigd. De voorwaarden van dit Beleid doen geen afbreuk aan eventuele contractuele voorwaarden die u met ons bent aangegaan en die prevaleren boven de voorwaarden van dit Beleid.

 

Belofte over privacy

Neolea verzamelt en verwerkt geen gegevens, tenzij u deze vrijwillig verstrekt. Wij zorgen ervoor dat ons personeel strikte normen op het gebied van veiligheid en vertrouwelijkheid naleeft en bij de verwerking van uw gegevens beloven wij dat wij volledig zullen voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").

Wij gebruiken de nieuwste technologieën om alle gegevens die u op onze website achterlaat te beveiligen. Als wij uw gegevens doorgeven aan een andere partij – waarom en wanneer wij dat doen leest u hieronder – eisen wij van deze derde dat hij net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als wij en deze alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt met de gegevens. Bent u van mening dat dit niet het geval is, neem dan direct contact met ons op via hello@neolea.com of het contactformulier op www.neolea.com.Wie is Neolea?

Wij zijn een groep bedrijven onder de paraplu van Neolea Holding BV, Nigtevechtseweg 24, 3633 XT Vreeland, Nederland, opgericht onder dossiernummer 65776356 bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam.

Binnen onze groep hebben we twee dochterondernemingen:

1. Neolea Trading Company LLC, gevestigd in Lewes, Delaware, Verenigde Staten van Amerika.
2. Neolea Ltd, gevestigd in Mamaloi, Corfu, Griekenland.


Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de verplichting uit de AVG.Beoogd gebruik van gegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doeleinden.

Met name doeleinden die verband houden met de uitvoering van uw bestelling, doeleinden waarvoor u ons vooraf toestemming heeft gegeven of doeleinden die wij zelf belangrijk vinden.

Hieronder kunt u meer te weten komen over de belangrijkste doeleinden van gegevensgebruik. Wij gebruiken zowel de gegevens die wij van u ontvangen als de gegevens die wij verzamelen. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website.


1. Uitvoering van de overeenkomst


Het bezorgen van uw bestelling

Voor het verwerken van uw bestelling hebben wij uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en tevens uw telefoonnummer nodig. Hierdoor kunnen wij uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden van uw bestelling.Jouw rekening

In uw account op onze website slaan wij onder meer de volgende gegevens op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflevergegevens, leeftijd, taal, facturen en bestellingen. Handig, want dan hoef je deze gegevens niet iedere keer in te vullen. Ook bewaren wij informatie over uw eerdere bestellingen (inclusief facturen), zodat u deze gemakkelijk kunt terugvinden.Klantenservice

U kunt ons bellen, het contactformulier op de website invullen, contact met ons opnemen via social media of een e-mail sturen naar onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken wij gebruik van de door u verstrekte persoonsgegevens en informatie. Deze verwerken wij om uw vragen of klachten af te kunnen handelen en u goed van dienst te kunnen zijn.Wedstrijden

Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres, e-mailadres en soms uw leeftijd/geboortedatum. Hierdoor zijn wij in staat de actie uit te voeren en de winnaar(s) bekend te maken.Betaal achteraf

Als u artikelen koopt waarvoor u niet direct wilt betalen, kunnen wij uw kredietwaardigheid (laten) controleren. Hiervoor kunnen wij externe bureaus inschakelen. Dit staat ook vermeld in onze algemene voorwaarden (artikel 5 lid 4). Voor de kredietcontrole kunnen wij uw gegevens aan deze externe bureaus verstrekken. Zij mogen deze gegevens alleen voor dat doel gebruiken. Daarnaast kunnen wij u bellen om u te herinneren aan een verlopen factuur. Ook kunnen wij uw gegevens verstrekken aan een incassobureau en/of deurwaarder die namens ons onbetaalde facturen int.2. Verwerking met uw toestemming.

 

E-mailnieuwsbrieven (opt-out)

Als u producten op onze website heeft besteld, gebruiken wij uw naam en e-mailadres om u wekelijks onze e-mailnieuwsbrief te sturen met informatie over soortgelijke producten en diensten van Boska, tenzij u heeft aangegeven dat u deze e-mail niet wilt ontvangen. -mails.E-mailnieuwsbrieven (opt-in)

Ook gebruiken wij uw naam en e-mailadres om u onze wekelijkse e-mailnieuwsbrief te sturen, als u ons daar anderszins toestemming voor heeft gegeven.

Wilt u geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Simpel toch?Recensies

Wij houden van recensies. En dat geldt ook voor onze klanten. Als u een recensie wilt schrijven, kunt u zelf kiezen of uw persoonlijke gegevens of uw naam zichtbaar zijn voor andere bezoekers. Wij houden bij wie welke review schrijft. De reviewgegevens blijven zichtbaar zolang de review gepubliceerd is. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.3. Verwerking voor ons legitieme belang.


Verbetering van onze winkel en service.

Wij zijn voortdurend bezig om onze service te verbeteren. Daarom kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te vragen deel te nemen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Het onderzoek is altijd anoniem en de resultaten zijn niet naar u te herleiden.Fraude

Niemand wil fraude, en wij ook niet. Daarom gebruiken wij gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.Sociale media

Wij hebben geen toegang tot uw sociale media-account, maar u kunt artikelen die u leuk, nuttig of nuttig vindt, delen met uw vrienden. Als je ons een vraag stelt via social media en wij zien die vraag voorbij komen, dan slaan wij dat bericht en je accountnaam op, zodat we op je bericht kunnen reageren.Met wie delen wij uw gegevens?

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.Daarnaast kunnen wij voor sommige activiteiten gebruik maken van andere dienstverleners. Bijvoorbeeld als het product dat u heeft besteld, betaald, geleverd of gerepareerd. Ook schakelen wij dienstverleners in voor onze klantenservice, voor het uitvoeren van onderzoek ter verbetering van onze dienstverlening, voor fraudeonderzoek of kredietwaardigheidsonderzoek. Deze dienstverleners (zogenaamde verwerkers) verwerken persoonsgegevens uitsluitend namens ons. Wij hebben met hen een verwerkersovereenkomst gesloten die de dienstverlener verplicht om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen op grond van de wet en dit Privacybeleid. Via de klantenservice kunt u meer informatie ontvangen over onze dienstverleners die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze worden verwerkt.Alle persoonsgegevens die nodig zijn voor bijvoorbeeld de levering van de producten en het nakomen van onze verplichtingen uit de koopovereenkomst worden bewaard zolang als voor dat doel noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de garantietermijn of voor het nakomen van onze verplichtingen. volgens de belastingwetgeving (7 jaar).De persoonsgegevens in uw account worden bewaard zolang u een account heeft. U heeft altijd het recht om uw account te beëindigen.Als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor het versturen van onze e-mailnieuwsbrief, verwerken wij de betreffende persoonsgegevens totdat u uw toestemming intrekt. U heeft altijd het recht deze toestemming in te trekken. Dit kunt u doen door u hier af te melden of via de afmeldlink in de nieuwsbrief.Als wij de persoonsgegevens om bovengenoemde reden niet langer hoeven te bewaren, zullen wij deze verwijderen of anonimiseren, tenzij wij (i) daartoe verplicht zijn door de wet (bijvoorbeeld de belastingwetgeving (7 jaar) of (ii) door een bewijsplicht ( bijvoorbeeld op het gebied van e-mailmarketing) om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren, waarbij alleen de persoonsgegevens die specifiek voor dat doel nodig zijn, gedurende de toepasselijke bewaartermijn worden bewaard.Wat zijn uw rechten?

Via onze klantenservice kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen of te ontvangen. Soms kunnen wij helaas niet aan uw verzoek voldoen. Als dat zo is, zullen we dat altijd uitleggen. Als u uw persoonsgegevens van ons wilt ontvangen en wij daarmee akkoord gaan, zullen wij die persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat aan u of een andere door u aangewezen partij overdragen.Als u uw toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ook contact opnemen met onze klantenservice. U kunt uw toestemming ook intrekken via uw account.Na uw bezwaar zullen wij persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij op grond van dwingende gerechtvaardigde gronden of een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Als dit laatste het geval is, zullen wij u informeren en ons besluit toelichten.Als u klachten heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of uw verzoeken afhandelen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kunt u uiteraard altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of in beroep te gaan bij de bevoegde rechter.

 

Veranderingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Als wij wijzigingen aanbrengen, zullen wij de gewijzigde versie minimaal één maand voordat deze van kracht wordt op de Website of per e-mail plaatsen. Wij raden u aan om het Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Als u het niet eens bent met de wijzigingen, kunt u ons verzoeken uw persoonlijke gegevens te verwijderen.WEBSITES VAN DERDEN

Onze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze websites en raden u aan hun privacybeleid zorgvuldig door te nemen.Amsterdam, Nederland, 28 september 2023